Новини

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рiшенням Загальних зборiв Учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" б/н вiд 31 липня 2012 року звiльнено з посади Директора ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" Тарасюка Артема Володимировича. Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи; володiє часткою в статутному капiталi товариства - 91,00%), задовольнивши заяву Тарасюка Артема Володимировича. Тарасюк А.В. перебував на посадi Директора ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" з 13.01.2009 р. до 31.07.2012р. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства б/н вiд 31 липня 2012 року призначено на посаду Директора ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" Петченко Тетяну Олегiвну (Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи; володiє часткою в статутному капiталi товариства - 0,00%), задовольнивши заяву Петченко Тетяни Олегiвни. Петченко Тетяна Олегiвна призначається на посаду Директора з 01 серпня 2012 р. на строк згiдно Статуту Товариства. З 24.05.2012р. по 31.07.2012р. Петченко Тетяна Олегiвна займала посаду Заступника директора в ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА". Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини.

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 10.05.2019), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 06.11.2019), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 29.04.2020), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 06.11.2020), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 30.04.2021), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 08.11.2021), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 09.06.2022), печатка

Відсоткова ставка за облігаціями (дата розміщення 09.11.2022), печатка

Форма договору поруки за облігаціями ТОВ "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА"печатка