Виконавчий орган

      Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор.


      Директор обирається Загальними зборами Учасників. При обранні, з директором може укладатися контракт, яким передбачаються права, термін обрання, обов’язки і відповідальність перед Товариством, умови матеріального забезпечення і звільнення з посади. Директор діє від імені Товариства без доручення, представляє його у всіх товариствах та установах.